Youth Cabinet’s, Youth Homelessness Task Group 02/12/2021
Youth Cabinet’s, Youth Homelessness Task Group 02/12/2021 avatar

It’s been awhile since an update, but we’re excited to share more of what we’re doing!

Today in the meeting we have reviewed the video which was created last week and the week before in our previous meetings. As well as if we would head into schools and presenting our video and posters around the schools in the vale. Plus discussing what else we can use of promoting youth homelessness in the vale! Including examples of Social media E.g Twitter Facebook Instagram Etc Including discussing our trip to Cardiff on the 16th of December!

This will be our last VOGBlog pst for 2021 and we look forward to sharing more in 2022! There are lots of plans in the background and we are eager to share more soon!

Also, check out our twitter, @VOGYouthMayor, where the all week we’ll be posting new, informative posts and videos about homelessness.

Mae wedi bod yn lletchwith ears diweddariad, ond rydyn ni’n gyffrous I ran up o’r hymn rydyn ni’n ei wneud!

Heddiw yn y cyfarfod rydym wedi adolygu’r fideo a gafodd ei chreu yr wythnos diwethaf a’r wythnos o’r blaen yn ein cyfarfodydd blaenorol. Yn ogystal â phe byddem yn mynd i ysgolion ac yn cyflwyno ein fideo a’n posteri o amgylch yr ysgolion yn y dyffryn. Hefyd yn trafod beth arall y gallwn ei ddefnyddio i hyrwyddo digartrefedd ymhlith pobl ifanc yn y dyffryn! Gan gynnwys enghreifftiau o gyfryngau cymdeithasol E.g Twitter Facebook Instagram Instagram Etc Gan gynnwys trafod ein taith i Gaerdydd ar yr 16eg o Ragfyr!

aDyma fydd ein pst VOGBlog olaf ar gyfer 2021 ac edrychwn ymlaen at rannu mwy yn 2022! Mae yna lawer o gynlluniau yn y cefndir ac rydyn ni’n awyddus i rannu mwy yn fuan!

Hefyd, edrychwch ar ein twitter, @VOGYouthMayor, lle byddwn yn postio postiadau a fideos newydd, llawn gwybodaeth am ddigartrefedd trwy’r wythnos.