Useful Tips for Blog Posts
Useful Tips for Blog Posts avatar

To make it simple on how to create a blog post we’ve put together 5 useful tips for you to refer too.

  1. Content – cover stories that are of importance to the whole school and the wider community.
  2. Structure – always start with a headline, which grabs attention of the reader and summarises what’s in the article, then have your most important information covered first in the piece.
  3. Keep it short and simple – anything up to about 400 words is acceptable as a news article.
  4. Use plain language – try to avoid internal language and sentences that are too long.
  5. Pictures – always accompany a piece with a picture to illustrate what you’re talking about, this will also grab the readers’ attention.

Awgrymiadau Defnyddiol ar gyfer Blogio

I’w wneud yn hawdd i greu erthygl blog rydym wedi creu 5 awgrym defnyddiol i chi gyfeirio atynt.

  1. Cynnwys – prif straeon sy’n bwysig i’r ysgol gyfan a’r gymuned ehangach.
  2. Strwythur – dechreuwch gyda phennawd, sy’n tynnu sylw’r darllenydd ac yn crynhoi’r hyn sydd yn yr erthygl, yna rhowch y wybodaeth bwysicaf ar ddechrau’r darn.
  3. Sicrhewch fod yr erthygl yn fyr ac yn syml – mae unrhyw beth hyd at 400 gair yn dderbyniol fel erthygl newyddion.
  4. Defnyddiwch iaith syml – ceisiwch osgoi iaith fewnol a brawddegau sy’n rhy hir.
  5. Lluniau – cofiwch ychwanegu llun at eich darn i ddangos beth yr ydych yn siarad amdano, bydd hyn hefyd yn tynnu sylw’r darllenwyr.

 

If at any point you do encounter any problems then please do contact us.