Rights Ambassadors – May Challenge
Rights Ambassadors – May Challenge avatar

Even in lockdown some of our Vale Rights Ambassadors have been looking at creative ways they can still raise awareness of children’s rights and the UNCRC.

Hyd yn oed o dan y cyfyngiadau presennol, mae rhai o Genhadon Hawliau’r Fro wedi bod yn edrych ar ffyrdd creadigol o barhau i godi ymwybyddiaeth am hawliau plant a’r CCUHP

By George Barnsley
By Charlie Barker
by Charlotte Welsh

Click here to view a video of the Rights Ambassadors work.