Category Archives: Ysgol Bro Morgannwg

Vale of Glamorgan – Welsh Youth Parliament Member
Llais YGMB

Fy enw i yw Lleucu Haf Wiliam, rwy’n dair ar ddeg mlwydd oed ac rwyf yn mynychu Ysgol gymraeg Bro Morgannwg yn y Barri. Ar ol clywed fy mod wedi cael fy ethol i fod yn rhan o’r Senedd Ieuenctid cyntaf yn benodol i Gymru, mi roeddwn yn llawn cyffro i gael y cyfle i […]
Read More »

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg avatar

“DYRO DY LAW I MI AC FE AWN I BEN Y MYNYDD”