Cabinet Ieunctid cyfarfod / Youth Cabinet meeting 09.10.19
Cabinet Ieunctid cyfarfod / Youth Cabinet meeting 09.10.19 avatar

Y nawfed o Hydref yw cyfarfod cyntaf Cabinet Ieuenctid newydd a heno gwnaethom drafod popeth dan haul! Daeth y Cyng Kathryn F McCaffer, yr aelod dros hamdden, celfyddydau a diwylliant, i’n cyfarfod i gynnig cymorth i’r Cabinet Ieuenctid. Ymhlith rhai o’r pethau nodedig gweithion ni arnynt roedd ymgynghoriad AG ac AGM Llywodraeth Cymru ar yr hawl i dynnu’n i gael ei ddileu. (https://llyw.cymru/sicrhau-mynediad-ir-cwricwlwm-llawn?_ga=2.89663836.654418202.1571062722-978922137.1549284273) Gwnaethom helpu llyfrgell y Barri greu cynllun llawr ar gyfer adnewyddi’r adeiladau a thrafod grant posibl yn seiliedig ar dlodi. Roedd llawer i’w drafod yn yr agenda brysur.

Hwn oedd fy nghyfarfod cyntaf ac roedd yn wych! Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm gwych hwn!

Cabinet Ieuenctid, Gethin Punter.

The 9th of October marks the first meeting as a new Youth Cabinet and tonight we discussed all sorts of things! Cllr Kathryn F. McCaffer a member for leisure, arts and culture came to our meeting to offer support to the Youth Cabinet. Some of the notable things we worked on was a consultations for the welsh governments RE and RSE consultation on the right top withdraw being removed. (https://gov.wales/ensuring-access-full-curriculum) We helped Barry library design a floor plan for a new renovation in the buildings and discussed a potential grant for based on poverty and so much more!

It was my first meeting and it was great! I’m looking forward to working with this fabulous team!

Youth Cabinbet, Gethin Punter.